Preus ip Kortrik - 16 juli & 27 augustus

Ook benieuwd naar lokale taalweetjes zoals typische uitdrukkingen, uitspraken, herkomst van bepaalde woorden? Of wil je het Kortrijks, West-Vlaams, nog even opfrissen? (Her)ontdek het Kortrijkse dialect tijdens deze stadswandeling.

Data: zaterdag 16 juli, zaterdag 27 augustus
Start: om 14.30u aan het Belfort op de Grote Markt

Blokkeer je agenda > binnenkort boekbaar

Weergeven