Onze-Lieve-Vrouwe-hospitaal

Via de monumentale poort, met in het midden de datum 1658, kom je op de binnenkoer van dit hospitaal. Van het oorspronkelijke hospitaal uit 1211 zijn alleen de twee gotische bogen op blauwstenen zuilen behouden. De binnenkoer wordt omringd door links de kerk en rechts het klooster, en recht voor het gebouw is er de doorgang naar het hospitaal. De binnenkoer van het hospitaal is een van de best bewaarde 17de-eeuwse hoekjes van Kortrijk. De naam 'hospitaal' (Latijn: hospitalis) verwijst in eerste instantie naar gastvrijheid en niet naar ziekte. Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal lag net buiten de stadsmuren, en na het sluiten van de poorten konden gasten er overnachten. Oorspronkelijk was het hospitaal dus een passantenhuis. Later verzorgde men er ook arme zieken. Dankzij de nieuwe stadsomwallingen lag het hospitaal vanaf 1454 binnen de stadsmuren, waardoor het beschermd werd tegen mogelijke invallen. Voor de armen waren onderdak, verpleging en geneeskundige zorg gratis. De stad betaalde de dokters en de chirurgijns. De straatgevel langs de Budastraat heeft een stilistisch heterogeen karakter met de barokke kapelgevel, de poorttravee naar de binnenkoer en de zeven traveeën van twee bouwlagen van het klooster. 

Weergeven