Artillerietoren

Deze toren uit de 14de eeuw is een van de weinige restanten van de middeleeuwse Franse voorburcht. De Artillerietoren of
Armorietoren werd samen met de burcht in 1301-1302 gebouwd door de Franse koning Filips de Schone, in het kader van de Frans-Vlaamse oorlog tegen de graaf van Vlaanderen. De toren bevond zich op een strategische plaats tussen de stadsgrachten en de kasteelgracht. De oorspronkelijke functie was een drinkwatertoren. De Artillerietoren maakte deel uit van de verdedigingsmuur rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Later werd hij verbouwd tot een bewaarplaats voor kanonnen, en nog later diende hij om buskruit en munitie aan te maken en op te bergen. De toren is geklasseerd als historisch monument.

Meer info: Artillerietoren

Locatie: Deken Zegerplein, naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Openingsuren: De Artillerietoren kan enkel bezocht worden met een gids.

Wist je dat:

in 1990 archeologen ontdekten dat de huidige toren op de restanten van een nog oudere toren stond? Binnenin vonden ze een
waterput met daarin een grote hoeveelheid wapens en munitie.

de Artillerietoren, samen met de Broeltorens, het enige is wat nog rest van de stadsomwallingen, nadat het Franse leger in 1684
een spoor van vernieling door de stad trok?

Weergeven