Kortrijk anno 1830

Hoe zag Kortrijk eruit in 1830? Hoe beleefden de Kortrijkzanen de overgang van het Nederlandse naar het Belgische bewind? Wat was de houding van Kortrijk tegenover deze regimewissel? Welke vooraanstaande Kortrijkzanen probeerden deze revolutie tegen te houden en welke net niet? Wat was de rol van de Kortrijkse Katholieke Burgerij, Vrijmetselaarsloge en Burgerwacht?

Datum: donderdag 21 juli 
Start: om 19u aan het Belfort op de Grote Markt 

BOEK NU

:host { --enviso-primary-color:#d91010; --enviso-secondary-color: #d91010; }
Weergeven